Навчальні посібники “Читаю сам” для 1 та 2 класів (автор-укладач Мартиненко Валентина Олександрівна, вона ж разом із Савченко О.Я. являються авторами діючої програми з позакласного читання в початковій школі) одразу ж отримали гриф “Рекомендовано” МОН України, пройшли апробацію в 5 областях, отримали найкращі відгуки від спеціалістів (методистів та викладачів), в захопленні від них першокласники та їх батьки; посібники були включені в бланки замовлень і зібрали великі тиражі (понад 400 000), та на жаль у Міністерства освіти і науки бракує коштів навіть на випуск обов’язкових підручників, то ж про випуск посібників за державним замовленням прийшлось забути. За власні кошти видавництво випускає щороку по 5—10 тисяч цих посібників і самостійно їх реалізовує.
Планувалось випустити “Читаю сам” і для 3 та 4 класів, та ставши науковим секретарем в Інституті педагогіки при МОН України, Мартиненко В.О. не змогла знайти часу для творчої роботи.

Навчальний комплект "Читаю сам" призначений для уроків позакласного читання в 1 класі 4-річної початкової школи, а також для читання в колі сім'ї.
Комплект розроблено відповідно до вимог навчальної програми для 1 класу і покликаний формувати у 6-річних першокласників початкові уміння самостійно спілкуватися з доступною дитячою книжкою, сприяти розширенню читацького кругозору учнів, вихованню інтересу до читацької діяльності, накопиченню у дітей досвіду спілкування з дорослими на основі прочитаного, розвитку зв'я мовлення школярів.
Він містить дитячі книжки, різні за жанровою специфікою (народні, літературні казки, — українські та зарубіжні, вірші, пісеньки, загадки, оповідання), різні за тематичним спрямуванням (про дітей, їхні взаємини в сім'ї, школі, з однолітками; про природу; про рідну землю; про пригоди тощо). У них представлений такий емоційно-наочний досвід, якого потребують діти у цей віковий мікроперіод.
Видо-жанрове, тематичне й авторське розмаїття творів допоможе дитині-першокласнику сприймати літературу як незвичайний і захоплюючий світ, у якому кожний може знайти щось цікаве для себе.
Різні за обсягом книжки і тексти дозволять педагогу організувати заняття з урахуванням рівня читацької підготовки першокласників у добукварний, букварний і післябукварний періоди навчання.
Докладніше методика роботи з дитячою книжкою розкрита в методичному посібнику для вчителів "Навчання і виховання учнів 1 класу" видавництва "Початкова школа", м. Київ, 2002 рік.
У кожній книжці на останній сторінці обкладинки вміщено творчі завдання, виконання яких передбачається після опрацювання цілісного змісту книжки. Вони спрямовані на розвиток уваги дитини, усвідомлене слухання читання дорослого, формування умінь співвідносити зміст твору із змістом ілюстрацій та основними написами на обкладинці, розвиток творчої уяви, творчих здібностей дітей, ознайомлення учнів з різними формами проведення цікавого дозвілля з книжками.